Dotacje

WZIELIŚMY UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH

Zobacz programy w których wzieliśmy udział.

Dla rozwoju Mazowsza


„WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY SKLEJ RUTKA SpÓŁKA JAWNA W WYNIKU ZAKUPU NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH”

POZIOM DOFINANSOWANIA Z EFRR: 407264,07 PLN.
INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZOSTAŁA W OKRESIE: 01.01.2014 r. – 31.10.2014 r.
BENEFICJENT: SKLEJBUD RUTKA SPÓŁKA JAWNA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY UDOSKONALONE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
PROJEKT OBEJMOWAŁ SWYM ZAKRESEM DZIAŁANIA SKŁADAJĄCE SIĘ Z 2 ETAPÓW:

I ETAP: Budowa hali magazynowej o wymiarach 21m na 24,8m i powierzchni ok 520m².
II ETAP: Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia procesu obróbki płyt wysoko połyskowych.


Dla rozwoju Mazowsza

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA SKLEJBUD RUTKA POPRZEZ WDROZENIE NA RYNEK ŚWIATOWY INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW.

POZIOM DOFINANSOWANIA Z EFRR: 572 900,00 PLN.
INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZOSTAŁA W OKRESIE: 01.01.2014 r. – 31.10.2014 r.
BENEFICJENT: SKLEJBUD RUTKA SPÓŁKA JAWNA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

REALIZACJA PROJEKTU UMOŻLIWIŁA POSZERZENIE ASORTYMENTU OFEROWANYCH PRODUKTÓW.

DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY ZAKUPIONE NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA: